Ani to znečištění ovzduší už není to co bývalo…?

Ministr Podivínský se v interpelaci nechal slyšet, že “ve srovnání se 70. lety je koncentrace v některých parametrech znečištění ovzduší na 1 %, čili do dnešní doby jsme se dostali o 99 % v některých parametrech a oblastech níž.”

Je to reakce poněkud zvláštní, protože ministr byl tázán na nelepšící se situaci v koncentracích polétavého prachu PM10. Jak jsou na tom koncentrace této látky dnes v porovnání s minulostí 50 let zpět? Odpověď lze nalézt například v tomto dokumentu na straně 17:

V minulosti se neměřilo PM10, ale trochu jiné kategorie látek, které toho někdy zahrnovaly víc, než pouze PM10, takže v grafu jsou hodnoty skutečně o něco vyšší. Tak jako tak se dá ale konstatovat, že koncentrace byly alespoň řádově stejné už od roku 1970. Hovořit v tomto kontextu o snížení o 99 % je čirá demagogie.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.