Ropáci současní a minulí

Velmi zábavné mi přišlo čtení anti-ekologických výroků, které zvítězily, nebo alespoň kandidovaly v anketě Ropák Zelená perla. Zde současný Ropák a Zelená perla 2011 a zde něco z minulých let.

Výběr z perel:

V centru zeleň chybí, takže jakýkoliv úbytek zeleně uvnitř města je absolutně nepřípustný. Na druhou stranu, pokud je někde něco jako les a nic se tam neděje, tak je otázka, jestli se to má nazývat zelení a jestli tam má být stopka pro nové stavby.

Tomáš Hudeček, náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP09)

Ekologické nevládní organizace představují vážný problém, kterým je nutno se zabývat, protože kraji škodí.

Pavel Bartoš, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.