Rada z COTEP

John Gower doporučuje i řešení: mokré uhlíkové filtry, používané v desorpčních typech oceláren, spaloven a plynárenských podniků. Tato technologie musí být podle Johna Gowera použita u všech průmyslových podniků v regionu. Monitory PM2,5 by podle jeho zkušenosti měly být instalovány kolem každého průmyslového komplexu, přičemž měření se musí provádět soustavně každých 15 minut. Výsledky měření by měly být zveřejňovány každý měsíc a firmy, které nesplňují limity, by měly být tvrdě potrestány.
Britský dokument Továrna sjednotil pozoruhodnou partu

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.