Jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje sebedestruktivní?

V duchu myšlení “každý si za všechno může sám” se ministr zdravotnictví vyjádřil, že za vyšší úmrtnost si v Moravskoslezském kraji mohou také obyvatelé sami svou nedostatečnou péčí o zdraví.

Po náznacích, že obyvatelé špatně topí je tak pro změnu naznačováno, že se špatně starají o své zdraví.

V Ostravě a Karviné je skutečně vyšší procento kuřáků – u mužů cca. 40%, zatímco v jiných městech cca. 30% – zdroj.

Toto zdůvodnění ale příliš nevysvětluje, proč je v Ostravě u dětí 13% astmatiků, zatímco průměr ČR je 8% – zdroj.

Rovněž je známo, že astma u dětí v Ostravě je nealergického původu a je geneticky jiné, než u dětí jinde v ČR – zdroj.

Podobně lze těžko tvrdit, že kouření způsobuje nemoci z povolání:

nemoci-z-povolani.png

Aktualizace: čísla v grafu výše jsou absolutní, tudíž ne až tak vypovídající. Zde jsou relativně k počtu obyvatel (resp. pojištěnců). Zdroj zde. Moravskoslezský kraj stále vede:

nemoci-z-povolani-2.png
This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje sebedestruktivní?

  1. newman says:

    Ten obrázek na konci by byl o trochu lepší, kdyby byla vzata v potaz velikost kraje a přepočetlo se to např. na 100 000 obyvatel. Ale vzhledem k tomu, že první 4 kraje jsou plus mínus stejně velké, tak to jakousi vypovídací hodnotu asi má (zvlášť, kdy žlutý sloupek u MSK je větší než celý Středočeský kraj…).

Comments are closed.