Den otevřených dveří, ČHMÚ

Pár poznámek z dne otevřených dvěří na ČHMÚ

  1. Manuální měření má při nízkých koncentracích vyšší přesnost než automatizované
  2. ČHMÚ vám na vyžádání zašle libovolná naměřená historická data (zpravidla v Excelu). Navíc zdarma, pokud je to pro nekomerční účely.
  3. Pro PM2,5 nejsou zveřejňovány aktuální hodnoty v zásadě proto, protože u nás zatím není legislativa stanovující limity na tuto látku
  4. Aktuální hodnoty PM2,5 lze přesto na webu ČHMÚ dohledat, stačí kliknout na detail některé konkrétní stanice, kde se měří – např. Praha Libuš zde
  5. Evropská unie rozjíždí projekt pro zkoumání vlivu a měření koncentrací ultrajemných prachových částic – 10 až 100 nanometrů (tj. neoficiálně PM0,1), které se dostávají dýchaním do celého těla a mohou způsobovat infarkty a mrtvice. Stránka projektu: UFIREG.
This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.