Když znečištění ovlivňuje genetickou stavbu člověka

Pro úplnost ještě jedna listopadová záležitost, kterou bych rád v této rubrice měl zaznamenánu. Lidé z Ostravska jsou odolnější vůči smogu. Mají aktivnější jeden gen.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.