Olovo

Prach na sebe váže – mezi jinými látkami jako benzo(a)pyren – například i těžké kovy, jako Olovo.

“Expozice olovem vede k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. … Olovo negativně zasahuje do vývoje plodu a patrně ovlivňuje i jeho životaschopnost. Expozice plodu nízkými dávkami olova se projevuje poklesem porodní váhy, předčasnými porody, zpožděním vývoje a změnami chování dítěte. Expozice mužů olovu (>0,66 mg.l-1) způsobuje velký pokles počtu spermií (patrně v souvislosti s negativním působením na metabolizmus testosteronu). Je pravděpodobné, že olovo nepříznivě ovlivňuje imunitní systém. Olovo je klasifikováno jako pravděpodobný lidský karcinogen plic a ledvin.”

Naštěstí, nebezpečné koncentrace olova se pohybují kolem desetin miligramů na metr krychlový. Hodnoty naměřené Českým hydrometeorologickým ústavem se pohybují v řádu desítek nanogramů na metr krychlový, tedy zhruba deset tisíckrát nižší.

olovo.png

Zdroje: Olovo – IRZ
Olovo – chmi.cz

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.