Bezděkovy rady

Stalo se, že do Bezděkovy komise, jež má připravovat podklady pro důchodovou reformu, byli nominováni samí zástupci privátních fondů.
Původním výstupem této komise měla být řada různých návrhů, jak by reforma mohla probíhat, a k nim příslušné kalkulace, jaké by to mělo dopady.

Ovšem stalo se něco zcela jiného. Komise nevytvořila několik různých modelových návrhů. Vytvořila návrhy pouze dva, v principu totožné. Zástupci privátních fondů dospěli k tomu, že by bylo nejlepší peníze na důchody začít nalívat také do privátních fondů. Jaké to překvapení!

Nestalo se ani to, že by tyto návrhy byly doprovázeny onou kalkulací dopadů. Představoval bych si, že pokud nějaký návrh bude znamenat deficit rozpočtu, bude to ten návrh nějak vyčíslovat (např. rozmezím, pokud se to nedá odhadnout přesně), a na politickém rozhodnutí a konsenzu potom bude, čím se tento deficit vyrovná. Tak bych to čekal já, naivní laik.
Ne tak Bezděkova komise. Ta přesnou sumu nevyčíslila, za to ale navrhla jasně politické opatření, jak nějaký neupřesněný deficit (podle aktuálně.cz až 100 miliard korun, podle mě skandální číslo) řešit, a to konkrétně zvýšením spotřební daně.

Jak výše odkazovaný článek z aktuálně.cz zmiňuje, privátní fondy provádějí správu důchodů neefektivně. Jsou výrazně dražší, než kdyby se o to staral stát.

Smutné je, že si nová vláda dala do svého prohlášení formulaci, že se bude závěry Bezděkovy komise snad až bezvýhradně řídit.

This entry was posted in názory. Bookmark the permalink.

1 Response to Bezděkovy rady

  1. n says:

    Uplny tridni boj shora dolu…

Comments are closed.