Mladí vs staří

… by Michal Očadlík:

…pozoruju, že je to jakási móda téhle generace mladých lidí, vysmívat se starým lidem. Ptal sem se několika lidí, jestli se budou smát i sami sobě, až zestárnou. Většina odpověděla, že nezestárnou, že až jim bude tak 50, tak se zabijou, než aby z nich někdy byli důchodci. …

Taky jsem zvědav, nakolik své plány dodrží, či zda jednou přiznají, že byli mladí a blbí. Tyto řeči vedou nejčastěji lidé mezi 13-17 lety, což je generace, která vede nesmyslný boj se starými lidmi o místa na sezení v MHD. Když si to dám dohromady, tak je to způsobeno tím, že tito mladí nemají naprosto žádnou úctu ke starým lidem. Čím je to způsobeno? Opět se jich ptám. Odpověď? “Sou to starý komouši”.

Dnešní protikomunistická propaganda dětem vymývá mozky, a podněcuje je k nenávisti ke starým lidem, protože pro ně to jsou ti, kteří tu budovali komunismus, ti, kteří jsou “zblblí” komunistickou propagandou, kteří chtějí opět komunismus, protože by se rádi váleli v krvi politických vězňů. Nikoho z nich nenapadne, že ti fanatici, kterým nešlo o myšlenku komunismu, ale kterým šlo o moc, a udělali z komunismu totalitu, tak to nejsou komunisti, to jsou bezpáteřní parchanti, kteří by kolaborovali s jakýmkoliv režimem. Po sametové revoluci se tito rozutekli do jiných stran, protože jim bylo jasné, že pod značkou komunismu se k moci již nedostanou, takže by se dalo říci, že věrni komunismu dnes zůstali jen ti, kteří opravdu věřili, že budují lepší svět pro budoucí generace, a nedělali to pro sebe.

Michal Očadlík

This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.

1 Response to Mladí vs staří

  1. PraetoR says:

    Pokaždé když se setkám s takovými názory (stejně jako s názory pravicových studentů, přesvědčených, že oni sociální stát nikdy potřebovat nebudou, jako je třeba Vašek), tak si říkám, kéž by tě srazilo auto, zmrde, a byl by z tebe kripl odkázaný na invalidní důchod. Tak, aby do roka a do dne sami seděli s pár stokorunami na stole a zaškrtávali slevy v nabídce kaufu a penny marketu. Žádné čekat 50 roků, jestli se budou držet svého názoru, až je zmrzačí stáří, zmrzačit okamžitě a střelhbitě, na hrubý pytel hrubou záplatu!

Comments are closed.