Británie se omluvila Alanu Turingovi

Alan Turing vymyslel teoretický výpočetní model známý jako Turingův stroj a spolu se svým školitelem Alonzo Churchem dokázal, že pokud pro řešení nějakého problému existuje algoritmus, pak pro něj existuje i příslušný Turingův stroj. Jejich počin tak tvoří základ teorie Vyčíslitelnosti – oboru zkoumajícího, které problémy jsou v našem světě řešitelné, a které nikoliv. Alan Turing rovněž přispěl k prolomení německé šifry Enigma z druhé světové války.

Alan Turing se během vyšetřování vloupání do svého domu přiznal k sexuálnímu vztahu s Arnoldem Murrayem, který se na onom vloupání spolupodílel.
Turing byl odsouzen za “hrubou nemravnost” a dostal na výběr mezi vězením a “experimentální léčbou”, kterou nakonec podstoupil.

Byla na něm provedena hormonální chemická kastrace a hormonální léčení k potlačení sexuální touhy. Následky, mimo jiné v podobě růstu prsů, si nesl po celý zbytek života.

Bylo mu znemožněno dále pracovat jako konzultant přes šifrování v hlavním vládním orgánu pro komunikace a rovněž mu byla odepřena možnost se bavit o své práci v šifrování se svými bývalými kolegy.

O dva roky později byl nalezen ve svém domě mrtev, příčinou smrti byla otrava kyanidem.

V roce 2009 se Alan Turing posmrtně dočkal omluvy. Britský premiér Gordon Brown se na základě petice, vyvolané britským profesorem fyziky, za vše, co stát Turingovi způsobil, omluvil.

1 thought on “Británie se omluvila Alanu Turingovi

Comments are closed.