Británie se omluvila Alanu Turingovi

Alan Turing vymyslel teoretický výpočetní model známý jako Turingův stroj a spolu se svým školitelem Alonzo Churchem dokázal, že pokud pro řešení nějakého problému existuje algoritmus, pak pro něj existuje i příslušný Turingův stroj. Jejich počin tak tvoří základ teorie Vyčíslitelnosti – oboru zkoumajícího, které problémy jsou v našem světě řešitelné, a které nikoliv. Alan Turing rovněž přispěl k prolomení německé šifry Enigma z druhé světové války.

Alan Turing se během vyšetřování vloupání do svého domu přiznal k sexuálnímu vztahu s Arnoldem Murrayem, který se na onom vloupání spolupodílel.
Turing byl odsouzen za “hrubou nemravnost” a dostal na výběr mezi vězením a “experimentální léčbou”, kterou nakonec podstoupil.

Byla na něm provedena hormonální chemická kastrace a hormonální léčení k potlačení sexuální touhy. Následky, mimo jiné v podobě růstu prsů, si nesl po celý zbytek života.

Bylo mu znemožněno dále pracovat jako konzultant přes šifrování v hlavním vládním orgánu pro komunikace a rovněž mu byla odepřena možnost se bavit o své práci v šifrování se svými bývalými kolegy.

O dva roky později byl nalezen ve svém domě mrtev, příčinou smrti byla otrava kyanidem.

V roce 2009 se Alan Turing posmrtně dočkal omluvy. Britský premiér Gordon Brown se na základě petice, vyvolané britským profesorem fyziky, za vše, co stát Turingovi způsobil, omluvil.

This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.

1 Response to Británie se omluvila Alanu Turingovi

  1. t says:

    RIP Alan

Comments are closed.