Polarizace

Polarizace politické scény je nástroj nejsilnějších stran, jak pro sebe uzurpovat co největší podíl na moci. V České republice dochází v dalším předvolebním klání opět k silné, tentokrát však již v mnoha ohledech extrémní a fanatické polarizaci.

Polarizovaná politická scéna je výhodné politické bojiště. Stejně jako když jedete autobusem a nějaký cestující se kvůli něčemu začne nahlas dohadovat s řidičem autobusu, drtivá většina cestujících se na základě okolností ihned přikloní na jednu či druhou stranu sporu. Od této chvíle již nikdo nevnímá kam autobus jede, či co se děje za jeho okny.

Stejně tak voličova pozornost je v polarizované předvolební kampani odvedena k těm problémům, které politické strany polarizaci vytvářející chtějí prosadit. Ovšem, a to hlavně, je voličova pozornost odvedena od témat, kterých se polarizující politické subjekty chtějí vyhnout. Strany polarizace se neúčastnící nejsou vnímány. Za okny autobusu by mohla probíhat třetí světová válka, cestující to ale nesmí vidět.

Extrémnost této polarizace se v současné době projevuje mezi stranami ODS a ČSSD v předvolebním boji k volbám do EP. Jak ODS, tak ČSSD klade nejvyšší důraz na jednoznačné distancování se od druhé strany. Animální nenávist mezi Topolánkem a Paroubkem neubírá na intenzitě, ale rozšiřuje se mezi další členy stran a navíc i mezi jejich voliče.
Byli jsme tak dokonce svědky útoků na osoby veřejně činné.

Polarizace se oběma stranám daří. Útoky zůstávájí veřejností neodmítnuty. Mnozí je neberou jen jako hloupý výstřelek. Pro mnohé je to vítaná událost, mezi mými známými jsou lidé, jež veřejně vyjadřují nadšení z těchto útoků a dokonce i naděje, že útoky budou ještě intenzivnější. Internetem obíhají obrazy násilí, Strana zelených má násilnou vraždu jako podtext svého předvolebního spotu. Nenávistné diskuzní příspěvky vyzývající k násilí na konkrétních osobách zůstávají správci internetových novin bez povšimnutí.

Polarizace politické scény bourá hranice civilizované společnosti. Je otevřenou otázkou, co špatného se musí stát, aby se někteří jedinci zfanatizovaní polarizací politické scény probudili. Je pravděpodobné, že horší zítřky přijdou.

This entry was posted in fanatismus. Bookmark the permalink.

1 Response to Polarizace

  1. > "Je pravděpodobné, že horší zítřky přijdou."
    Mám pocit, že se potrvrzuje pravidlo o radikalizaci lůzy v době ekonomických krizí. To co vidíme v oficiální politice a předvolebních spotech či diskuzích je začarovaný kruh zrcadlení nejistoty lůzy.

    A jako správná zvířata politická se v době nejistoty radikalizujeme (probouzíme agresivitu, která nám má pomoci přežít v džungli civilizace), chcete-li polarizujeme.

    Staré osvědčené pravidlo o obětování nejslabších (cikáni, Ukrajinci, Vietnamci, …) na oltáři bohyně Kālī, aby se bohové nasytili a my přivolali opět blahodárný déšť konzumu a prosperity, který nám tak chybí, lze také v denním tisku vystopovat (viz tvé minulé přízpěvky).

    Budu se asi modlit, aby to hloupé lidstvo nešlo ve svých dřívějších šlépějích. Někomu prostě nestačí, když do stejného škarpy zahučí opakovaně.

Comments are closed.