Velký bratr, univerzity

Z internetu…

Ceny Velkého Bratra: známe největší narušitele soukromí

Odcházející vláda Spojených států se podílela nejen na nenasytném shromažďování osobních údajů po celém světě prostřednictvím sítě technických špionážních a sledovacích prostředků Echelon (cena BBA udělena v loňském roce) či systému SWIFT a programu předávání dat leteckých cestujících PNR (cena udělena v předloňském roce), ale nutila vlády řady zemí světa, aby jí předávaly data o svých vlastních občanech výměnou za slib zrušení vízové povinnosti.

Na základě tlaku USA tak místopředseda vlády Alexandr Vondra společně s ministrem vnitra Ivanem Langerem předložili v pátek 15. února 2008 do mezirezortního připomínkového řízení návrh dohody o předávání dat českých občanů do USA. Připomínkové řízení trvalo pouhý víkend a byla tak porušena platná Legislativní pravidla vlády. Výsledná bilaterální dohoda byla plně podřízena tlaku Spojených států a nerespektuje principy ochrany osobních údajů českých občanů, dosavadní stanoviska České republiky ve věci předávání údajů o pasažérech leteckého provozu do USA ani závazky ČR vůči Evropské unii.

Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur

V dnešní české vysokoškolské praxi to vypadá následovně: učitelé nemají čas na svoje studenty, nevěnují jim dostatek pozornosti, nečtou jejich seminární práce a eseje, konzultace musejí zkracovat na minimum. Učí se v nedůstojných prostorách a konzultuje na chodbě. Magistři vedou magisterské práce, doktoři školí doktorandy. Výuka je mnohdy vedena studenty doktorského studia (někdy i v prvním ročníku), kteří zároveň píší posudky na diplomové práce jenom o pár let mladších kolegů. Začínáme si na univerzitu jenom hrát, podobně jako si děti hrají na maminku a na tatínka.

3 thoughts on “Velký bratr, univerzity

  1. Ten článek k univerzitám je zajímavý, ale v mnoha pasážích jsem měl dojem, že se dají aplikovat opravdu jen na ty filosofické fakulty. Jak to vidíš ty, ó velká informatická noho?

  2. We don’t need no education. We don’t need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alone. Hey! Teacher! Leave them kids alone!

Comments are closed.