Ideologie Webdesignu podle Jacoba Nielsena

Jacob Nielsen dnes vydal jeden z Alertboxů, jež by se měly tesat do kamene.

Souhrn: “Jednoduché, nevtíravé designy, které podporují uživatele, jsou úspěšné, protože se řídí povahou Webu — a vytvářejí u lidí dobrý pocit.”

“Možnosti, jako například jestli tlačítko ‘Koupit’ má být červené nebo oranžové nebo jestli hlavní navigace je nahoře nad stránkou nebo podél stránky vlevo, se hodně diskutují, ale tvoří nejvýše pouze pár procent rozdílu v použitelnosti.

Původní ideologie hypertextu a World Wide Webu … vnímá uživatele jako pány obsahu a dává jim možnost přístupu k němu a práce s ním jakýmkoliv způsobem sami chtějí … Pouze když uživatelé vědí, co znamená každý prvek designu, cítí nad médiem kontrolu.

Jednoduché uživatelské rozhraní není nudné. Vzrušuje uživatele, protože je nechává spojit se s obsahem a propojit se se společností na stránkách. … Webdesignéři zírají na své designy každý den. Naproti tomu uživatelé se staví na čtyři minuty a pak odcházejí. V tom, co je nudné a co vzrušující, jsou to pak velmi rozdílné zkušenosti.

Naše testování použitelnosti Flash-webdesignů jasně ukázalo pád ideologie tajností. Téměř pokaždé, když design obsahoval nestandardní scrollbar (posuvník), uživatelé selhali. Naši zkušební uživatelé přehlédli množství možností, protože si neuvědomili, že veleozdobné nebo jinak neobvyklé posuvníky mají nějakou funkci.

Uživatelé nechtějí obdivovat posuvníky. Popravdě řečeno, nechtějí ani posuvníky samotné, ale chtějí se jen dostat k obsahu a chtějí, aby jim rozhraní nezavazelo.

… většina uživatelů nemělá ráda nápis ‘lifestyle’ (životní styl) na bbc.co.uk, jak ukázal vládní výzkum. Jedni říkali ‘Životní styl, co to sakra je? Já rád pracuji na zahrádce a není to můj -životní styl-‘. Jiní říkali ‘Nikdy bych se na oddíl -životní styl- nepodíval, nic mi to neříká.’

Uživatelé nemají rádi stránky, které s nimi jednají povýšeně nebo jim říkají, co mají dělat. Mají rádi stránky podporující cíle jejich návštěvy. … Uživatelé stále více jdou za svým cílem na cestách webem. Ten vidí více jako nástroj než jako prostředí. Surfovat po senzačních stránkách je minulost. … Je lehčí prodávat, když dávate lidem, co chtějí, než se je snažit oklamat.

Mastery, Mystery, and Misery: The Ideologies of Web Design, Jacob Nielsen, 2004-08-30

This entry was posted in webové standardy. Bookmark the permalink.