Jak losovat a jak instalovat

Jelikož začíná být v módě linkovat videa, tak taky dvěma přispěju…

První ukazuje to, co by zlí jazykové nazvali klasické české umění, já to nebudu nazývat nijak, to se prostě musí vidět: Jak losovat a vylosovat v Karlových Varech.

Druhé video potěší příznivce břitkého humoru: Jak taky-nainstalovat Windows Vista.

This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.