Rozhovor s autorem jazyka C++

Při psaní části překladače, jakožto úkolu do školy, jsem občas letmo prohlížel zdrojové kódy “překladačového frameworku” napsaného našimi učitely-uliťáky

Některé konstrukce typu:
template<class Y>
shared_ptr(shared_ptr const& r, ::mlaskal::el_shr_ptr_int_::shared_ptr_static_cast) : ptr_(static_cast<T*>(r.ptr_)),cnt_(r.cnt_) { }

anebo
::mlaskal::tr1::shared_ptr< ::mlaskal::labeled_icblock<
(static_cast< ::mlaskal::labeled_icblock*>(0))

vyvolávají v žaludku člověka zvláštní lechtivé pocity.

Takže v sobotu v noci jsem si o to raději přečetl rozhovor s Bjarne Stroustrupem, autorem tohodle programovacího jazyka, i jeho druhou část.

This entry was posted in programování. Bookmark the permalink.