U hromadných emailů chybí základní informace

Přišly mi nedávno dva hromadně rozesílané emaily ze služeb, ve kterých jsem zaregistrován. Jednak to bylo od sdružení ProGamers a jednak z Líbímseti.Oba tyto maily upozorňovaly na pořádané “společenské” akce. Ale co se nestalo, obě společnosti zapomněly uvést, ve kterém městě se tyto akce vůbec konají! (mimoto Líbimseti vymyslelo opravdu duchaplný název: BOŽÍ PEKLO, což, suše řečeno, docela přesně odráží lexikální stránku vyjadřování dnešní generace)

Doporučuji těmto uskupením, jednak aby si po sobě svůj text raděj přečetli, jednak aby si uvědomily, že v naší malé republice jsou i jiná města než Praha, no a také, aby chvíli věnovali studiu teoretických statí Jacoba Nielsena právě o odesílání Newsletterů:

  1. Automated Email From Websites to Customers
  2. Design of Email Newsletters
  3. Targeted Email Newsletters Show Continued Strength
This entry was posted in webové standardy. Bookmark the permalink.