Rozšíření internetu: mělo by být a není

Přístup k internetu má přibližně šest z deseti domácností vybavených osobním počítačem a pouze patnáct procent všech domácností.[ Otakar Schön: Počítače a internet v české společnosti podle ČSÚ, Živě.cz, 23.4.2004 ]

Rychlé rozšíření broadbandového připojení na internet pro všechny občany západní a východní Evropy je nevyhnutelnou podmínkou hospodářského rozvoje. Země, v nichž tento přístup urychleně nebude zaveden, zažijí hospodářský propad … v roce 2003 mělo ve Skotsku přístup k broadbandu 44 procent obyvatelstva, nyní je to 70 procent.
[ British Telecom: Přístup všech občanů v Evropě k broadbandovému internetu je nevyhnutelnou podmínkou hospodářského rozvoje, Britské listy ]

This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.