Citybank – hlavička emailu

Pro případ, že by někdo se chtěl dát na stopu nedávného phishingu proti klientům banky Citybank, tady je hlavička emailu, jež dorazil mně.

Reply-To: =?us-ascii?Q?Citibank=20Online?=
Received: (qmail 7158 invoked by uid 0); 3 Mar 2006 08:46:40 -0000
Resent-Message-Id: <20060303084639.7121.qmail@mx1.seznam.cz>
Received: (qmail 15027 invoked from network); 3 Mar 2006 08:46:36 -0000
Received: from unknown (HELO -1210626112) (81.214.136.64)
by vasios.go.seznam.cz with SMTP; 3 Mar 2006 08:46:31 -0000
Received: from citibank.cz (-1214799712 [-1214646184])
by dsl.static8121413664.ttnet.net.tr (Qmailv1) with ESMTP id 90EBB4C985
for ; Fri, 03 Mar 2006 04:46:09 -0500
Date: Fri, 03 Mar 2006 10:46:09 +0100 (CET)
X-Mailer: The Bat! (v2.00.1) Personal
Message-Id: <7075145578.20060303044609@citibank.cz>
Subject: =?us-ascii?Q?Important=20notice=3A=20Confirm=20Payment?=
Resent-Date: Fri, 03 Mar 2006 09:46:39 +0100 (CET)

This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.

1 Response to Citybank – hlavička emailu

  1. Gadžo says:

    proč phishing a ne fishing?

Comments are closed.