České školství na Britských Listech

Na Britských listech se rozpoutala plodná debata o českém školství. Potřebuji si někde uchovat odkazy, takže tak činím zde. Uspořádáno chronologicky.

Hynek Hanke – České školství se už nemá kam dál rozkládat
Hodně se dnes mluví o platech učitelů, o tom, že školy jsou v kritické situaci a hrozí jejich úplný rozklad. Nesmysl. Střední a vyšší základní školství se ze současného stavu již nemá kam rozkládat. Nevím, jestli to někdy bylo lepší, ale v současnosti je to beztvará ubíjející masa, která utlumí i tu sebevětší chuť se něčemu naučit a něco se dozvědět. Ačkoliv to zní drsně, jako student jsem přesvědčen, že účinnost dnešního školství je téměř nulová a již ani není moc kam klesat.
Ondřej Hausenblas – Převážně bídné školství
Český problém vidím v tom, že u nás je příliš vysoký podíl těch mizerných škol a špatných učitelů. A to se mění těžko, když tu není ?politická vůle?. A ta tu není, protože se málo občanů o vzdělání stará.
Ivo Poláček – Je české školství skutečně tak mizerné?
…přes mizérii českého školství existují pořád lidé, kteří jsou vzdělaní, schopní a dotáhli to daleko.
Josef Vít – České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám
Podle mne zaměnil základní pojmy – chyba (největší) není ve školství, ale přímo v mládeži a ve společnosti jako celku. Pokusím se to vysvětlit.
Jana Poslová – Není to vina jen učitelů
Všeobecné opovrhování školou je velice módní a na druhé straně schizofrenní stav společnosti. Ve škole nebude líp do té doby, dokud si mnozí lidé budou plést svoji lenost, neschopnost a zakomplexovanost s “povinností” učitelů plnit každé jejich přání, aby se jim ve škole JEN líbilo.
Tomáš Gawron – Dobré učitele je nutno zaplatit
(být učitelem v ČR) … za peníz, který je v porovnání s uplatněním přímo v oboru pouhým spropitným. Samozřejmě peníze nemůžou vyřešit všechno, ale minimálně dobré kantory by přilákat mohly.
This entry was posted in z internetu. Bookmark the permalink.